De weg die ik loop, mijn pelgrimstocht.

Een lezingencyclus van 2 bijeenkomsten, welke zal worden ingeleid door Cees Maas, geassisteerd door Mien Vermeulen. Na de voordracht van Cees Maas is er ruimte voor eigen inbreng.

De eerste bijeenkomst zal plaats vinden op woensdag 23 november om 19.30 uur in de Pelgrimshoeve Kafarnaüm, Servatiusstraat 11, 5512AJ Vessem.
De tweede bijeenkomst is gepland op woensdag 7 december 2016. Deze datum kan in overleg met de deelnemers nog aangepast worden.
De kosten zijn euro 10,00 per bijeenkomst. Maximaal aantal deelnemers 15.
Aanmelding voor 20 november op: info@pelgrimshoevekafarnaum.nl t.a.v. Mien Vermeulen.

De inleiding en inhoud zijn gebaseerd op de vraag: waarheen leidt de weg van de individuele mens, met zijn vragen, met zijn zoeken, met zijn weten. Kennen we die weg van ons eigen leven, van ons eigen verlangen, van ons eigen denken en voelen? Waarom zijn we een bepaalde weg gaan lopen?
In gezamenlijk gesprek willen we ons beraden en bezinnen over de weg die we gaan, welke uitdagingen ons wachten. Misschien moeten we het vertrouwde verlaten , want we kunnen slechts de weg vinden door op weg te gaan.
In de lezingen die wij in ons centrum geven willen we nieuwe wegen ontdekken en vooral zoeken naar authentiek leven. Want achter alle gedachten schuilt de authenticiteit van de mens , de pure persoonlijkheid.
De “pelgrimage” is de weg naar de innerlijke grond, de diepte in onszelf. De voedingsbodem van waaruit we leven.
We gaan uit van drie menswordingen: de biologische, de psychische en de geestelijke menswording. De groeikracht bij deze driemenswordingen is bij de mens ingeweven en wordt geactiveerd wanneer men in een bevestigende relatie komt te staan. Dit gebeurt wanneer iemand tegen je zegt: “Jij mag er zijn, met je fouten en gebreken, om te worden diegene die je ten diepste bent, op jouw tijd en in jouw uur”.

Op deze bijeenkomsten zullen we de vragen die opkomen beluisteren. Pogen de juiste vragen aan onszelf te leren stellen. Als we proberen ons innerlijk te schouwen, wat is dan het antwoord op die vragen? Wat betekent dit voor ons leven? Wat betekent dit voor onze tochtgenoten? Vinden we misschien een manier van omgang met nieuwe inzichten die verdere groei mogelijk maakt?