Organisatie

Algemeen beheer

Kwam de aansturing en de zorg voor de exploitatie in het verleden helemaal op de schouders van Br. Fons neer, nu wordt deze taak overgenomen door een algemeen beheerder: Jack Wilting. Hij zal de aansturing van periodiek onderhoud in huis en tuin gaan verzorgen en met vrijwilligers uitvoeren. Hij zal op maandag worden bijgestaan door de dagelijkse beheerders, die de overdracht regelen van de gastheren en gastvrouwen en die het dagelijks beheer van de pelgrimshoeve in de gaten houden. Het is al een lang bestaande traditie dat elke tweede maandag van de maand een groepje vrijwilligers bij elkaar komt om allerlei werkzaamheden uit te voeren.

Gastheerschap

Sinds 2010 woont Br. Fons van der Laan niet meer permanent op de Pelgrimshoeve en is het gastheerschap ingevoerd. Twee enthousiaste gastheren en/of gastvrouwen komen een week de dagelijkse zorg voor de gasten op zich nemen. In 2013 waren dat er ruim 50. Daardoor kan de hoeve het hele jaar geopend blijven en het aantal activiteiten worden uitgebreid. De gastheer en gastvrouw krijgen vooraf van José Bakker, die het secretariaat verzorgt, gedegen informatie over hun taken en de activiteiten in hun week. Tijdens hun verblijf is een uitgebreide informatiemap ter beschikking. Door een van de beheerders wordt de hele week back-up gegeven. Potentiële gastheren en gastvrouwen kunnen zich melden via: gastheerschap@outlook.com

Bestuur

De “Stichting Pelgrimshoeve Vessem” heeft een bestuur:

  • Voorzitter: Jan van Gisbergen
  • Vice-voorzitter: Kees Maas

  • Secretaris: Mevr. Mien Vermeulen
  • Penningmeester: Br. Theo van de Boer,
  • Astrid Bloks: administrateur

  • Dhr. Jack Wilting
  • Dhr. Adri Brooijmans