Partners

Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes

broedersOLVLDe congregatie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is gesticht op 25 november 1830 te Ronse (België) door Stefanus Modestus Glorieux. De oorspronkelijke naam was: Broeders van Goede Werken.

In het begin van de 19de eeuw werd Vlaanderen zwaar geteisterd door de oorlogen van de Franse Zonnekoning. Het pauperisme nam in Vlaanderen een verschrikkelijke en zorgwekkende omvang aan. Bovendien werd Ronse, weleer bekend om zijn textielnijverheid, ook nog getroffen door de opkomst van de machinale textielindustrie in Engeland. Door beide factoren was het stadje in verval geraakt: bedelarij, landloperij, onwetendheid en zedelijke verwording, Van de 13,000 inwoners waren er 6000 armen die aangewezen waren op de liefdadigheid van hun medeburgers. In 1825 werd de nog jonge priester Stefanus Modestus Glorieux benoemd tot onderpastoor van de Sint Hermes in Ronse, Hij zag een beeld van miserie en onwetendheid als een boze droom voor zich opdoemen. Zekere nacht werd Glorieux geroepen bij een arme en oude man, die in een schuurtje lag te sterven. In hetzelfde kot lagen nog twee mannen, op wat stro. Eens vond hij het lijk van een vrouw op straat, door gebrek en ellende gestorven. Diep getroffen door de ellende die hij alom aantrof, nam hij het kloeke besluit om zulke stakkers te helpen. Allengs werd het Glorieux duidelijk, dat hij vaste krachten nodig had. Op 25 november 1830 kreeg hij eindelijk van de bisschop toestemming om een congregatie te stichten. Met idealisme werd er door Glorieux en zijn eerste volgelingen hard en enthousiast gewerkt, gaf men zich met hart en ziel aan liefdewerken, zoals onderwijs, verpleging en verzorging.

De faam van de jonge congregatie verspreidde zich tot over de grenzen. In 1844 vestigden zich de eerste broeders in Nederland, Delft. Na ettelijke jaren kijkt men over de grenzen heen: wordt Nederland niet te klein? Kunnen we ons werkterrein niet beter verleggen en/of uitbreiden? In 1926 is het zover: de eerste broeders vertrekken naar Java. Thans zijn er 80 Indonesische broeders. Enkelen van hen hebben hun werkterrein verlegd naar Ethiopië. Van 1967 zijn er Belgische en Nederlandse broeders in Brazilië die hun beste krachten geven aan de verheffing van het arme volk aldaar. Sinds 2000 werken Ethiopische en Europese broeders samen ter bestrijding van de volksziekte aids. Met tevredenheid en intens geluk kan Glorieux neerblikken op zijn volgelingen. Maat met groter tevredenheid en intenser geluk kan hij constateren dat zijn volgelingen vele stakkers een gelukkiger leven hebben bezorgd.

In de geest van de stichter willen zij door hun voorkeursliefde voor de kanslozen de ongelijkheid tussen de mensen overbruggen. Daarom willen zij voorzien in noden van de evenmens door middel van o.a. onderwijs (diverse schooltypen), verpleging (psychiatrie), opvang van jeugd, pastoraat en catechese.

De broeders wonen op dit moment nog samen in Eindhoven, Vught en Den Bosch. Sommige broeders wonen op zichzelf. Ook Br. Fons, die in Vessem een huis huurt. Het gebouw en de tuin van de Pelgrimshoeve is nog in bezit van de broeders. De congregatie is erg betrokken bij het werk wat gedaan wordt voor gasten en pelgrims in de Pelgrimshoeve.

Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes
Glorieuxlaan 4
5613 LN Eindhoven
040-2947498
secretariaat@brsglorieux.nl
www.brsolvvlourdes.net

Nederlands Genootschap van St. Jacob

NederlandsGenootschapvstJacob

In het bestuur van de Pelgrimshoeve zitten vertegenwoordigers van het Genootschap. Het hoofdbestuur van het Genootschap zorgt voor de financiële bijdragen aan de werkgroep: “Pelgrimeren voor de jeugd”. De werkgroep Hospitaleren van het genootschap ondersteunt de promotie van onze hoeve als pleisterplaats op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela.

Omdat het informatiecentrum van het genootschap gevestigd is in ’t Atelier, achter de hoeve, komen vele potentiële pelgrims in contact met de activiteiten. Ook uit de regio’s Zuidoost Brabant, Den Bosch en Breda/Tilburg kunnen veel vrijwilligers ons actief steunen.

Nederlands Genootschap van St. Jacob
Huis van Sint Jacob,
Janskerkhof 38A,
3512 BN Utrecht
https://www.santiago.nl/routebeschrijving-naar-het-huis-van-sint-jacob/10929
030 2315391
www.santiago.nl

 

Jacobushoeve

JacobushoeveVessemHet kringloop- en ontmoetingsproject op ongeveer 500 meter afstand van de Pelgrimshoeve is een initiatief van de broeders van O.L. Vrouw van Lourdes met enkele vrijwilligers. In het boek over Br. Fons staat de stichtingsgeschiedenis beschreven. Het bestuur van de Pelgrimshoeve heeft minstens eenmaal per jaar overleg met het bestuur van de Jacobushoeve. De werkgroepen hebben regelmatig contact met coördinatoren van de Jacobushoeve.

Gezamenlijke projecten zijn: het pelgrimeren voor de jeugd, de Jacobuswandeling op 25 juli en het wegzenden van pelgrims, die de tocht naar Santiago gaan maken. Ook de Jacobushoeve ondersteunt activiteiten op de Pelgrimshoeve financieel. Vooral Cruz de Ferro en het Stiltecentrum daar  worden door onze gasten veelvuldig bezocht.

Jacobushoeve
Jan Smuldersstraat 4
5512 AZ Vessem
0497-592059
info@jacobushoeve.nl
www.jacobushoeve.nl